इंडियास्टॅटान आपलो नवोच ‘इलेक्शन ऍटलस ऑफ इंडिया’ उजवाडायला – वेंचणूक जाणकार, विद्यावीद, सोद वावर करपी, विद्यार्थी आदी खातीर एक कलेक्टर वस्त.

.

 

इंडियास्टॅटान आपलो नवोच ‘इलेक्शन ऍटलस ऑफ इंडिया’ उजवाडायला – वेंचणूक जाणकार, विद्यावीद, सोद वावर करपी, विद्यार्थी आदी खातीर एक कलेक्टर वस्त.

• जानेवारी 2022 मेरेन अपडेट केल्ल्या, हे पुस्तकांत पयल्या लोकसभा (1952) सावन 17व्या लोकसभा (2019) मेरेन, स्वातंत्र्या उपरांतच्या संसदीय वेंचणुकाच्या उदरगतीचो प्रवास दाखयिल्लो आसा.
• थीमॅटीक नकाशे, आलेख, तकटे, सारांश, कोलाज आनी टनांनीं डेटा वरवीं संसदीय वेंचणुकाचीं तथ्यां आनी आंकडेवारी उकताडार हाडटा.
नवी दिल्ली, 25 एप्रील 2022: इंडियास्टॅटान आयज इलेक्शन अॅटलस ऑफ इंडिया ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केलें. इंडियास्टॅटचे सह-संस्थापक आनी संचालक डॉ आर के ठुकराल हाणीं ह्या पुस्तकाचें संपादप आनी उजवाडावप केलें. ह्या पुस्तकाची एक प्रत भारताचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त हांकां तांच्या कार्यालयांत डॉ ठुकराल वरवीं आयज भेट केली. 1952 ते 2019 मेरेनच्या सगळ्या संसदीय वेंचणुकांचेर वर्स-वार सर्वसमावेशक तपशील सादर करपी एक प्रकारचे वेगळेपण दाखोवपी अशें पुस्तक, तातूंत जानेवारी 2022 मेरेन अपडेट केल्ल्या डेटाचो आसपाव आसा.
ह्या प्रसंगार उलयतना, पुस्तकाचे संपादक आनी प्रकाशक, डॉ आर के ठुकराल हांणी सांगलें: “इलेक्शन अॅटलस ऑफ इंडिया आमच्या पयल्या आवृत्तीचें येस आनी वाचप्यांच्या जोरदार प्रतिसादाक लागून आमकां 2019 वर्साच्या सामान्या वेंचणुकां उपरांत एक अपडेट केल्ली आवृत्ती तयार करूंक स्फूर्त मेळ्ळी. म्हत्त्वाचें म्हळ्यार, 2019 वर्साच्या सामान्य वेंचणुकांत 912 लाखांचेर, भारतांतले मतदार अमेरिका आनी पश्चिमी युरोपाच्या एकवटीत लोकसंख्ये परस चड आसात. फाटल्या दशका मजगतीं सामान्य वेंचणुकांची नेटान विकसीत जावपी गतिशास्त्र पळयले उपरांत, इलेक्शन अॅटलस ऑफ इंडिया हाची सामकें हालीचीं आवृत्ती भारतीय संसदीय वेंचणुकांच्या प्रवासा बद्दल एक अत्यावश्यक आनी पंडिती आपरोस आसतलो.
युनायटेड नेशंस डेमोक्रॅटीक फंड (यूएनडीईएफ), असोसिऐशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज (ए-वेब), कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिऐशन (सिपीए), इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमोक्रसी अँड इलेक्टोरल असिस्टन्स (आयडीइए), युरोपियन असोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल कन्सल्टंट्स (ईएपीसी) आनी प्रोफसोर पिप्पा नॉरिस, हार्वर्ड पॉलिटीकल सायंटिस्ट, हांणी इलेक्शन ऍटलस ऑफ इंडिया प्रकाशीत करून विद्वान आनी सोद वावर करपी समुदायाक केल्ल्या अदारा खातीर इंडियास्टॅट हाच्या मोलादीक योगदाना बद्दल तोखणाय करपी पत्र धाडलां.
वेंचणूक ऍटलस भारतीय लोकसभा वेंचणूकां बद्दलच्या म्हायतीचें एक पद्दतशीर आनी कालक्रमीक प्रदर्शन आसा. तेभायर, एटलसान आपल्या वाचप्यांच्या बर्‍या कल्पनाचित्र आनी समज खातीर इतिहासीक फोटो कोलाज, सारांश, थीमॅटीक नकाशे आनी सांख्यिकीय आकृताये हांचो उपेग केला. ताणें विभाजन निश्चीत करपाची पद्दत आनी राज्यांचें पुनर्गठना उपरांत मतदारसंघांत पोट वेंचणूक आनी बदलां बद्दल इतिहासीक डेटा लेगीत हायलायट केला. म्हायतीचो एक गिरेस्त स्त्रोत आशिल्ल्यान, ऍटलस विद्यावीदांक, संशोधन करप्यांक, विद्यार्थी, लोकशाय आनी वेंचणूक कार्याधिकार्‍यांच्या बाजू मांडप्यां खातीर तयार रेकनर म्हूण काम करतलो.
डाटानेट इंडिया संबंदी
डाटानेट इंडिया हाची थापणूक फेब्रुवारी 2000 वर्सा समाजीक-अर्थीक म्हायती क्षेत्रांत सेवा पुरवण करचे खातीर केल्ली. आयज मेरेन, जी तिच्या 70 परस चड वेबसायट्स आनी 4000 परस चड प्रकाशनां वरवीं फाटल्या 22 वर्सां सावन वैश्वीक सोद समाजाक भारत, ताचीं राज्यां, वाठार, जिल्ले आनी वेंचणूक मतदारसंघा बद्दल माध्यमीक पांवड्यावेली सामाजिक-आर्थिक आनी वेंचणुके संबंदान सांख्यिकीय म्हायती पुरवण करपी अशी ही एक अप्रतिम कंपनी जावन आसा. Indiastat.com, IndiastatDistricts.com, IndiastatElections.com आनी IndiastatPublications.com ह्यो तिच्यो मुखेल वेबसायटी आसात. इलेक्शन अॅटलस ऑफ इंडिया www.indiastatpublications.com चेर ऑनलायन उपलब्ध आसा.
चड म्हायती खातीर, उपकार करून संपर्क करचो:
Mr Bhupendra Singh
Sr. Manager – Marketing
Datanet India Pvt Ltd
D-100, 1st Floor
Okhla Industrial Area, Phase-I
New Delhi – 110020
Mobile: +91 9310831223
Phone: 91-11-43580781-82-83-84
Email: support@indiastat.com

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar