दैवी बालक मानवजातीला सुराज्याकडे घेऊन जातील !

.
दैवी बालक मानवजातीला सुराज्याकडे घेऊन जातील !

         ‘सांप्रतकाळी दैवी बालक पृथ्वीतलावर जन्म घेत आहेत आणि हेच मानवजातीला सुराज्याकडे घेऊन जातील’असे प्रतिपादन सौश्वेता क्लार्क यांनी श्रीलंका येथे आयोजित ‘द फोर्थ इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑन चिल्ड्रन अँड यूथ 2022’ या आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषदेत बोलतांना केलेया परिषदेचे आयोजन ‘दी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज मेनेजमेंट’ (TIIKM) यांनी केले होतेसौश्वेता क्लार्क यांनी ‘दैवी बालक कसे ओळखावे आणि त्यांचे संगोपन कसे करावे’ हा शोधनिबंध सादर केलात्याबद्दल त्यांना ‘सर्वाेत्कृष्ट सादरकर्ता’ पुरस्काराने गौरवण्यात आलेया शोधनिबंधाचे लेखक महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालयाचे संस्थापक परात्पर गुरु डॉआठवले असूनश्रीशॉन क्लार्क आणि सौश्वेता क्लार्क हे सहलेखक आहेतहे विश्वविद्यालया द्वारे वैज्ञानिक परिषदांमधील 94 वे सादरीकरण होते.

       सौश्वेता क्लार्क पुढे म्हणाल्या कीसध्या साधकांच्या पोटी अनेक उच्च आध्यात्मिक पातळी असलेली बालके जन्म घेत आहेतम्हणून आम्ही त्यांना ‘दैवी बालक’असे संबोधतोत्यांच्यामध्ये आज्ञाधारकपणाउच्च विचारक्षमता आणि आध्यात्मिक क्षमताअध्यात्माची ओढ आणि ईश्वराप्रती भाव दिसून येतोजीवनातील प्रतिकूल प्रसंगांमध्ये ते स्थिर रहातात आणि त्यांचा जीवनाकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन आध्यात्मिक असतोत्यांच्यामध्ये सूक्ष्मातील सकारात्मक आणि नकारात्मक स्पंदने जाणण्याची क्षमता असते.

      युनिव्हर्सल ऑरा स्कॅनर (यू..एस्.) वापरून केलेल्या एका चाचणीत सूक्ष्म परीक्षणातून ज्ञात झालेली दैवी बालके आणि 32 सर्वसाधारण बालके यांच्यातील सूक्ष्मऊर्जेचे मापन करण्यात आलेसर्वसाधारण बालकांमध्ये अत्यल्प सकारात्मक ऊर्जातर पुष्कळ प्रमाणात नकारात्मक ऊर्जा असल्याचे जाणवलेयाउलट दैवी बालकांमध्ये अत्यल्प नकारात्मक ऊर्जातर पुष्कळ प्रमाणात सकारात्मक ऊर्जा आढळलीयातील जन्मतः संतपदाच्या आध्यात्मिक पातळीला असलेल्या दोन वर्षीय दैवी बालकांच्या सकारात्मक ऊर्जेच्या प्रभावळी सर्वाेच्चम्हणजे अनुक्रमे 821 आणि 793 मीटर होत्या.

      अन्य एका चाचणीत दैवी बालकांना घंटा ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।’हा नामजप करायला सांगण्यात आलात्यांच्यातील मुळात अल्प असलेली नकारात्मक ऊर्जेची प्रभावळ नामजपानंतर 86 टक्क्यांनी न्यून झालीतर सकारात्मक ऊर्जेची प्रभावळ 87 टक्क्यांनी वाढलीदैवी बालकांना सकारात्मकता वाढवणारे आणि नकारात्मकता न्यून करणारे उपक्रम शिकवण्यात येतातउदा. ‘रागहट्टीपणाआळस’यांसारखे स्वभावदोष घालवण्यासाठी स्वभावदोषनिर्मूलन प्रक्रियासंगीतनृत्य आदी विविध कलातसेच आश्रम स्वच्छताध्वनीचित्रफीत संकलन इतांत्रिक सेवा यांच्या माध्यमातून सत्सेवा करणे इ.  

      समारोप करताना सौक्लार्क म्हणाल्या की, ‘आपल्या पाल्यांवर योग्य संस्कार करणेतसेच त्यांना आध्यात्मिकदृष्ट्या पोषक वातावरण उपलब्ध करून देणेते ज्यासाठी जन्माला आले आहेत ते ‘ईश्वरप्राप्ती’हे पाल्यांचे मूलभूत ध्येय साध्य करण्यासाठी दिशा देणेपालकांचे दायित्व आहे.

[ays_slider id=1]

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

गोव्यामध्ये कोणता पक्ष विजयी होणार ?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें 

Avatar