Professional Services

Latest news

न्यू इंग्लिश हायस्कूल मध्ये घडला विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्र. कू. नादिया फर्नांडिस हिने केले मुलांना संबोधित.

न्यू इंग्लिश हायस्कूल मध्ये घडला विद्यार्थ्यांसाठी समुपदेशन सत्र. कू. नादिया फर्नांडिस हिने केले मुलांना संबोधित. न्यू इंग्लिश हायस्कूल केरी मध्ये 6 मार्च 2023 रोजी समुपदेशन...

Save Mahadayi Save Goa, Notify Mahadayi Wildlife Sanctuary As Tiger reserve

Save Mahadayi Save Goa, Notify Mahadayi Wildlife Sanctuary As Tiger Reserve Creation of the Mahadayi Tiger Reserve would place us on higher scale on our efforts...

NALLI NIHARI RECIPE BY CHEF ANIRUDH DESHPANDE

NALLI NIHARI RECIPE BY CHEF ANIRUDH DESHPANDE EXECUTIVE CHEF AT WESTIN GOA Nali Nihari is a slow - cooked stew with bone -in shank pieces, preferably...

महिलांनी स्वयंपूर्ण स्वावलंबी होणे अपेक्षित शिक्षिका क्ष्मा शेमडकर यांचे केरी येथे प्रतिपादन

महिलांनी स्वयंपूर्ण स्वावलंबी होणे अपेक्षित शिक्षिका क्ष्मा शेमडकर यांचे केरी येथे प्रतिपादन न्यू इंग्लिश हायस्कूल केरी येथे 08 मार्च 2023 रोजी महिला दीन साजरा करण्यात...

काळा जादू हा विज्ञानाचा खेळ आहे त्याला बळी पडू नका शिक्षक वसंत कोळंबकर

काळा जादू हा विज्ञानाचा खेळ आहे त्याला बळी पडू नका शिक्षक वसंत कोळंबकर काळा जादू हा विज्ञानाचा खेळ आहे त्याला बळी पडू नका शिक्षक वसंत कोळंबकरअंधश्रद्धा आणि...